Alapadatok

Info
Az 5 %-os e-kommunikációs kezdezmény igénybevételével, valamint e-mail címem megadásával hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Pannónia Általános Biztosító Zrt. a megadott elérhetőségeken keresztül biztosítási szerződéseim megkötésével, kezelésével és esetleges megszüntetésével, szolgáltatási, kárrendezési igényemmel, kármegelőzéssel, valamint a következő biztosítási időszakra várható díjról, elektronikus úton információkat küldjön és ebből a célból elérhetőségi adataimat kezelje. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a Pannónia Általános Biztosító Zrt. a biztosítási szerződés megkötésével, kezelésével és esetleges megszüntetésével, szolgáltatási igényével kapcsolatos tájékoztatást vagy nyilatkozatot az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvényben szabályozottnak megfelelően, fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva, elektronikus úton (e-mail) küldi meg részemre, úgy az elektronikusan aláírt, elektronikus dokumentumba foglalás az írásbeliség követelményének eleget tesz. Nyilatkozom, hogy a megadott e-mail címet fenntartom, változás esetén, azt haladéktalanul, bejelentem a Pannónia Általános Biztosító Zrt.-nek az info@pannoniabiztosito.hu e-mail címre.
E-kommunikációs kedvezmény igénybe vétele esetén csekkes díjfizetési mód nem választható.
Info
Állandóan lakott ingatlannak minősül az a lakás vagy családi ház, amely a teljes háztartás vitelére alkalmas és amelyben a biztosított ottlakásra berendezkedett, továbbá, amelyben a biztosított állandóan és életvitelszerűen lakik. A biztosított állandóan és életvitelszerűen lakik az ingatlanban, ha legalább  az év nagyobbik felében (270 napot meghaladó időtartam) aktív dolgozó esetében onnan indul munkába és munka után oda tér haza, passzív dolgozó (pl. gyesen lévő, munkanélküli) vagy nyugállományú személy esetében a pihenésre, alvásra fordított idejét ott tölti.
 
Info
Építés alatt álló épületek esetén az ingóságok egyáltalán nem biztosíthatók, nem választhatók a kiegészítő fedezetek.
 
Info
Önrészesedés választása esetén az épület és/vagy ingóság biztosítás alapdíjtétele 15 %-kal csökken.
Az önrészesedés, választása esetén, kizárólag az épület és/vagy ingóság biztosítás alapfedezeteire vonatkozik, kivéve az üvegtörés kockázatot, illetve a költségtérítéseket ahol nincs önrészesedés. A kiegészítő fedezetek vonatkozásában (beleértve az épületrongálás és betöréses lopás, rablás biztosítást is), valamint felelősség és balesetbiztosítás esetén a biztosító az önrészesedés választása esetén sem alkalmaz önrészesedést.

Biztosított épület(ek)

Info
Szilárd megjelölést kell alkalmazni, ha az épület falazó anyaga: beton, tégla, liapor, ytong, mészkő, könnyűszerkezetes épület, valamint rönkfaház.
Puha megjelölést kell alkalmazni, ha az épület falazó anyaga: vegyes falazat ( Pl. tégla és vályog ), könnyű vályog, préselt földtégla vagy vertfal, fa (kivéve a rönkfaház).
Info
Szilárd megjelölést kell alkalmazni, ha az épület falazó anyaga: beton, tégla, liapor, ytong, mészkő, könnyűszerkezetes épület, valamint rönkfaház.
Puha megjelölést kell alkalmazni, ha az épület falazó anyaga: vegyes falazat ( Pl. tégla és vályog ), könnyű vályog, préselt földtégla vagy vertfal, fa (kivéve a rönkfaház).
Info
Szilárd megjelölést kell alkalmazni, ha az épület falazó anyaga: beton, tégla, liapor, ytong, mészkő, könnyűszerkezetes épület, valamint rönkfaház.
Puha megjelölést kell alkalmazni, ha az épület falazó anyaga: vegyes falazat ( Pl. tégla és vályog ), könnyű vályog, préselt földtégla vagy vertfal, fa (kivéve a rönkfaház).

Kockázatviselési hely(ek)

Biztosított épület

Melléképület 1.

Info
Melléképület kockázatviselési helye csak a biztosított főépülettel egy településen belül lehet.
 

Melléképület 2.

Info
Melléképület kockázatviselési helye csak a biztosított főépülettel egy településen belül lehet.
 

Ingóságok

Info
Amennyiben Ön a melléképületben található háztartási ingóságokra nem kíván fedezetet kötni, kérjük, hogy az igen választ jelölje be. Amennyiben Ön azonban mind a főépületben, mind a melléképületben található háztartási vagyontárgyak biztosítását kéri, jelölje a nem választ!
Info
Az értékőrző vagyontárgyak kategóriába tartoznak többek között a jogszabály szerint nemesfémnek minősülő anyagok, a drágakő vagy igazgyöngy, valamint az ezek felhasználásával készült használati tárgyak, katalogizált érme és bélyeggyűjtemények, a képzőművészeti és iparművészeti alkotások, az iparművészeti és népi iparművészeti tárgyak, a valódi szőrmék (az irha kivételével), a kézi csomózású (keleti) szőnyegek, gyűjtemények, az antik tárgyak és különleges régiségek.
Info
Vállalkozás eszközei abban az esetben biztosíthatóak a lakásbiztosítás keretében, ha a biztosított, lakás céljára szolgáló ingatlanban egyúttal saját vállalkozás is üzemel és a végzett tevékenység szerepel a választható tevékenységek listában. Vállalkozás eszközei a vállalkozás tulajdonában lévő vagy általa bérelt gépek, berendezések, felszerelések, áruk, készletek, termékek, javításra átvett vagyontárgyak, amennyiben a vállalkozás eszközeinek összértéke nem haladja meg a 10 millió Ft-ot. E fölötti érték, illetve olyan tevékenység esetén, mely nem szerepel a választható tevékenységek között,  Multivédelem vállalkozásbiztosítás köthető.

Kiegészítő biztosítások

Info
A kockázatviselés helyén lévő akvárium törése, repedése, illesztésének vagy szigetelésének meghibásodása miatt kiömlő víz által a biztosított vagyontárgyakban keletkezett kár. Választható biztosítási összegek: 100.000Ft, 300.000 Ft, 500.000 Ft, 1.000.000 Ft. 0-500 liter űrtartalomig köthető.
Info
A különleges üvegbiztosítás keretében a biztosító az alábbi, balesetek által okozott törések vagy repedések kárát fizeti meg: az alapbiztosításban biztosított épületre vonatkozólag: szerkezetileg beépített különleges üvegezés, a kirakatok, kirakatszekrények üvegei, törésbiztos, fényvédő fóliák és biztonsági fóliák, biztonsági üvegek, beépített üvegfalak, kopolitüvegek, előtető- és üvegtetők üvegei; továbbá bútorüvegek; az épületszerkezetbe vagy bútorba beépített tükörfelületek; Ceran főzőlapok (elektronikával). Választható biztosítási összegek: 200.000 Ft, 600.000 Ft, 1.000.000 Ft, 2.000.000 Ft.
Info
Az üvegbiztosítás kiterjesztése esetén a biztosító megtéríti az alap vagyon biztosításban biztosított vagyontárgyak szerkezetileg beépített, fix- és nyitható, 10 mm-nél vastagabb és/vagy 3 nm -nél nagyobb: ajtó és ablak üvegeinek, folyosói és lépcsőházi, erkély- és loggiák üvegezési pótlási költségeit. Választható biztosítási összegek: 100.000 Ft, 300.000 Ft, 500.000 Ft, 1.000.000 Ft.
Info
Biztosítási események azok a Magyarország területén e szerződés hatálya alatt okozott és bekövetkezett személysérüléses vagy dologi (dolgokban keletkezett) károk, amelyekért a biztosított mint magánember, többek között az alábbi minőségében a magyar jog szabályai szerint kártérítési kötelezettséggel tartozik: belátási képességgel nem rendelkező (pl. gyermek) vagy korlátozott belátási képességű személyek gondozója; emberi erővel hajtott kerékpár és rokkantjármű vezetője; közúti, közlekedési balesetet előidéző gyalogos; szervezett kereteken kívüli hobbi célú sporttevékenységet végző személy (a gépi meghajtású sporteszközök kivételével); a kötvényen megjelölt épület, lakás egyéb építmény és telek tulajdonosa, bérlője, használója vagy ezek építtetője, felújítója; a kockázatviselés helyén háztartási céllal gázpalackot használó személy; háziállat tartója; önvédelmi lőfegyver vagy egyéb önvédelmi eszköz használója. Választható biztosítási összegek: 5.000.000 Ft, 15.000.000 Ft, 25.000.000 Ft, 50.000.000 Ft.
Info
Biztosítási eseménynek minősül a biztosított akaratán kívül hirtelen fellépő olyan külső behatás (baleset), amelynek következtében a biztosított a balesettől számított egy éven belül: meghal; maradandó teljes (100%-os) egészségkárosodást szenved; maradandó részleges (10%-os vagy azt meghaladó) egészségkárosodást szenved; nyolcnapos vagy azt meghaladó időtartamú kórházi fekvőbeteg-kezelésre szorul; vagy csonttörést, csontrepedést vagy olyan sérülést szenved, amely 10%-on aluli maradandó egészségkárosodást okoz, illetve legalább 28 nap munka- vagy keresőképtelenséggel, vagy gyógytartammal jár. A szerződő által választott biztosítási összegnek a szerződési feltételekben feltüntetett táblázatokban meghatározott százalékát fizetjük a biztosított(ak) ill. az örökös(ök) számára. Választható biztosítási összegek: 200.000 Ft, 600.000 Ft, 1.000.000 Ft, 2.000.000 Ft.
Info
Épületrongálás: betöréses lopással összefüggésben keletkezett épületkárok. A vandalizmus elleni biztosítás kiterjed: riasztók és megfigyelőrendszerek, központok, kamerák, mechanikai és elektronikai tűz- és vagyonvédelmi eszközök, berendezések; kapuk, kapunyitó rendszerek; bejárati ajtó; garázsajtók, garázsnyitó rendszerek;napkollektorok és napelemek; biztosított telken belül telepített dísznövények; szemeteskukák rosszindulatú káraira. A kiegészítő biztosítás keretében a károk évente legfeljebb 300.000 Ft-ig térülnek.
Info
Betöréses lopás, rablás kiegészítő biztosítás megkötése szükséges ahhoz, hogy egy betöréses lopás alkalmával a háztartási vagyontárgyakban, az értékőrző vagyontárgyakban és a biztosított vállalkozás eszközeiben keletkezett károkat a biztosító megtérítse. A betöréses lopás biztosítási összege a háztartási vagyontárgyak, az értékőrző vagyontárgyak, illetve a vállalkozás eszközei biztosítási összegének felel meg. A kártérítési összeg megállapítása a védelmi szintet figyelembe véve történik. Közterületen elkövetett rablás esetén a biztosítási összeg 50.000 Ft.
Info
A szabadban tárolt vagyontárgyak fedezete az alapbiztosítási események (kivéve lopás) által keletkezett károkra nyújt kártérítést. A fedezet az alábbi vagyontárgyakra terjed ki: kerti bútorok, hintaágy, napernyő; grillsütő; kerti gyerekjátékok; mobil medence; kerékpár, babakocsi; medencefedések (beleértve a jakuzzi medencék fedését, legyen az mobil vagy eltolható, szolár- biztonsági vagy téli takaró). Kerékpár és babakocsi esetén a fedezet kizárólag a napközben - de. 7:00 órától délután 20:00 óráig - átmenetileg kint hagyott vagyontárgyakra vonatkozik. Választható biztosítási összegek: 50.000 Ft, 150.000 Ft, 200.000 Ft, 500.000 Ft.
Info
A társasházi lakások esetén alkalmazható Extra fedezetek záradéka 1 kiegészítő biztosítás az alábbi eseményekre vonatkozik: nyitva felejtett nyílászáron beáramló víz által okozott károk (évente 100.000 Ft-ig); füst és koromszennyezés (biztosítási összegig); dugulás elhárítás (évente 40.000 Ft-ig).
Info
A családi házak esetén alkalmazható Extra fedezetek záradéka 2 kiegészítő biztosítás az alábbi eseményekre vonatkozik: nyitva felejtett nyílászáron beáramló víz által okozott károk (évente 100.000 Ft-ig); füst és koromszennyezés (biztosítási összegig); dugulás elhárítás (évente 40.000 Ft-ig); elfolyt víz vesztesége (évente 50.000 Ft-ig); graffiti (évente 100.000 Ft-ig).
Info
Besurranás, trükkös lopás esetén biztosítottak a nyitva felejtett ajtón vagy nyitott ablakon keresztül a biztosított jelenlétében észrevétlenül behatoló, vagy a biztosított által jóhiszeműen beengedett személy által eltulajdonított biztosított háztartási ingóság vagy értéktárgy kategóriába tartozó vagyontárgyak kárai, ha ezt hatósági okirat rögzítette (rendőrségi feljelentés szükséges). Nem minősül biztosítási eseménynek a besurranással megszerzett kulccsal való behatolás. A biztosító a szerződés hatálya alatt biztosítási évenként 1 alkalommal, de káronként legfeljebb 50.000 Ft értékhatárig fizeti meg a besurranás, trükkös lopás által okozott károkat.
Info
Fontos tudni, hogy a Garázsban tárolt személygépkocsik biztosítása nem casco biztosítás! A biztosítás csak a kockázatviselési helyre (illetve az azon található melléképületre), az épületről átterjedő biztosított események által okozott károkra terjed ki. Biztosított vagyontárgy ezen záradék alapján kizárólag: a biztosított épület és vagy melléképület természetes személy tulajdonos(társ)ainak és a velük a kockázatviselés helyén együtt élő közeli hozzátartozóiknak, a forgalmi engedély szerint, saját tulajdonát képező belföldi forgalmi rendszámmal ellátott személygépjármű szériakivitelű alaptípusa; annak ugyanilyen kivitelű beszerelt és rögzített alkatrészei és tartozékai (az egyénileg kiválasztott és az egyedileg előállított rendszámtáblák kivételével); továbbá a gépjármű rendeltetésszerű használatához kötelezően előírt, valamint a személy- és vagyonvédelmet szolgáló tartozékok (biztonsági övek, biztonsági gyermekülések); valamint legfeljebb 30.000 forintos értékhatárig az igazoltan beépített riasztó vagy lopásgátló berendezés. Nem biztosítási esemény a hónyomás, jégverés, idegen jármű ütközése, az üvegtörés. Biztosítási összeg: káronként legfeljebb 2.500.000 Ft, évente összesen legfeljebb 5.000.000 Ft.
Info
Vészhelyzet esetén a Biztosított vészhelyzeti szolgáltatás igénybevételére jogosult évente egy alkalommal 30.000 Ft értékben. Vészhelyzetnek minősül az olyan helyzet, vagy körülmény, amikor a biztosított épület gépészeti, műszaki berendezéseinek meghibásodása vagy egy váratlan külső mechanikai behatás sürgős beavatkozást kíván a további károk vagy a balesetveszély megelőzése érdekében és amely vészhelyzet az alábbi szakipari tevékenységek valamelyikével elhárítható: villanyvezetékszerelés, vízvezeték-szerelés, dugulás-elhárítás, gázvezetékszerelés, zárszerelés, üvegezés, tetőfedés. TeleMed szolgáltatás: orvosi tanácsadás telefonon keresztül.
Info
Telefonon és informatikai hálózaton keresztül nyújtott informatikai távsegítség szolgáltatás: e-mail beállítás, internet-kapcsolat beállítása, router konfigurálás, meglévő szoftver telepítése, nyomtató beállítások, WiFi beállítás, WLAN szoftverek beállítása, tényleges meghibásodás esetén intézkedés a javítás érdekében.

Díjfizetés adatai

Info
Amennyiben rendelkezik akciós lakásbiztosítási kupon kóddal, kérjük, itt adja meg annak sorszámát! A lakásbiztosítási kupon kód 10% díjkedvezményt biztosít érvényességi időn belül történő beváltás esetén. A következő oldalon kiszámolt biztosítási díj érvényes kupon kód esetén tartalmazza a 10%-os árkedvezményt. Kupon kódot eseti jelleggel, mindig meghatározott időszakra ad ki a Biztosító. A kupon érvényességi idejét minden esetben a kupon kód mellett találja meg.

Díjszámítás mentése

Amennyiben később szeretné folytatni a kalkulációt, illetve biztosítása megkötését, mentse most el az eddig megadott adatokat! E-mail címére elküldjük önnek azt a linket, melyről később ott folytathatja a díjszámítást, ahol előzőleg abbahagyta.

Elmentem az adatokat, később folytatom