Alapadatok

Info
A biztosítási szerződés hatályba lépésének dátuma. Az ezt követően bekövetkezett biztosítási esemény esetén a Biztosító a szerződésben meghatározott szolgáltatást teljesíti.

Szerződő adatai

Gépjármű adatai

kW LE
Info
A gépjármű számlával igazolható nettó (a felszámított ÁFA-t nem tartalmazó) beszerzési értéke.

Tartozékok

Info
Amennyiben a biztosítani kívánt gépjármű rendelkezik az alábbi felszereltségek valamelyikével, kérjük jelölje meg (abban az esetben is, ha az a gépjármű alapfelszereltsége).

Kiegészítő biztosítások

Info
A Biztosított szolgáltatásra jogosult, ha a jármű üzemeltetésével összefüggésben olyan, a Biztosított akaratán kívül hirtelen fellépő egyszeri külső behatás éri, amelynek következtében egy éven belül életét veszti, vagy maradandó egészségkárosodást, illetve múlékony sérülést szenved. A szolgáltatási összeg baleseti halál esetén 500 000 Ft, maradandó egészségkárosodás esetén maximum 750 000 Ft.
Info
A Biztosító szolgáltatást vállal a járműben illetve a járműre szerelt zárt szekrényben belföldön szállított személyi használatú vagyontárgyakban keletkezett károkra. A Biztosító a szolgáltatásból nem von le önrészesedést.

Engedmények

Info
1% díjkedvezményt nyújtunk az alapbiztosítás díjából, ha a szerződővel közös háztartásban élő gyermeke a szerződéskötéskor 15 évnél fiatalabb (életkor=kockázatviselés kezdetének éve-születés éve).
Info
10% díjkedvezményt nyújtunk az alapbiztosítás díjából, ha a szerződő nyilatkozata szerint a biztosított járművet nem vezeti 23 évnél fiatalabb személy. A biztosító az ajánlaton, kötvényen feltüntetett legkisebb Ft önrészesedés kétszeresét, de minimum az ajánlaton, kötvényen feltüntetett %-os önrészesedést vonja le a szolgáltatás kifizetésekor, ha a biztosítási esemény bekövetkeztekor a gépkocsit 23 évnél fiatalabb személy vezette, és az ajánlaton a 23 évnél fiatalabb vezetők köre ki volt zárva.
Info
Az 5%-os e-kommunikációs kezdezmény igénybevételével, valamint e-mail címem megadásával hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Pannónia Általános Biztosító Zrt. a megadott elérhetőségeken keresztül biztosítási szerződéseim megkötésével, kezelésével és esetleges megszüntetésével, szolgáltatási, kárrendezési igényemmel, kármegelőzéssel, valamint a következő biztosítási időszakra várható díjról, elektronikus úton információkat küldjön és ebből a célból elérhetőségi adataimat kezelje. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a Pannónia Általános Biztosító Zrt. a biztosítási szerződés megkötésével, kezelésével és esetleges megszüntetésével, szolgáltatási igényével kapcsolatos tájékoztatást vagy nyilatkozatot az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvényben szabályozottnak megfelelően, fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva, elektronikus úton (e-mail) küldi meg részemre, úgy az elektronikusan aláírt, elektronikus dokumentumba foglalás az írásbeliség követelményének eleget tesz. Nyilatkozom, hogy a megadott e-mail címet fenntartom, változás esetén, azt haladéktalanul, bejelentem a Pannónia Általános Biztosító Zrt.-nek az info@pannoniabiztosito.hu e-mail címre.
Info
2% díjkedvezményt nyújtunk az alapbiztosítás díjából, ha a szerződő a biztosított jármű megvásárlása során finanszírozási szerződést kötött a következő társaságok valamelyikével: MKB-Euroleasing Autólízing Zrt., MKB-Euroleasing Autóhitel Zrt., Toyota Pénzügyi Szolgáltató Magyarország Zrt., PSA Finance Hungária Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
Info
Kérjük, adja meg a korábbi casco biztosítója által is igazolható kármentes évek számát. Amennyiben Önnek még nem volt casco biztosítása, vagy a korábbi casco biztosítása több, mint egy éve szűnt meg, akkor a 0-át válassza! Figyelem! A casco kármentes évek száma nem igazolható az előzménybiztosítás záró casco bónusz fokozatával sem a KGFB bónusz fokozattal. A casco kármentes évek igazolását fogjuk bekérni Öntől, ahol a kármentes periódus igazolására van szükség.

Önrész adatok

Info
Az ajánlaton vállalt önrészesedést a szolgáltatási összegből biztosítási eseményenként a Biztosított maga viseli, az önrészesedés alatti károkra a Biztosító nem szolgáltat. Az önrészesedés két részből áll, a forintösszegből, és a százalékos arányból. A százalékos arány azt mutatja meg, hogy a Biztosított a keletkezett kár mekkora százalékát vállalja magára.
Info
Az ajánlaton vállalt önrészesedést a szolgáltatási összegből biztosítási eseményenként a Biztosított maga viseli, az önrészesedés alatti károkra a Biztosító nem szolgáltat. Az önrészesedés két részből áll, a forintösszegből, és a százalékos arányból. A forintösszeg azt mutatja meg, hogy a Biztosított a keletkezett kár mekkora, Forintban meghatározott részét vállalja magára.

Díjfizetési adatok

Díjszámítás mentése

Amennyiben később szeretné folytatni a kalkulációt, illetve biztosítása megkötését, mentse most el az eddig megadott adatokat! E-mail címére elküldjük önnek azt a linket, melyről később ott folytathatja a díjszámítást, ahol előzőleg abbahagyta.

Elmentem az adatokat, később folytatom